11 juli 2012

Får feeling från festlig fjäril

Finväder föranleder fartglad femkilometare. Fotokopia från Follinsk fado. Farhågor finns för frontal femurfuffens. Förutspår flinka fötter femton fyrkvartare från fredag. Femte fingret fixerat för fyrklöverflax.

Inga kommentarer: